topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

ik rylkair

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Zimą grzeje, latem chłodzi - chroni zdrowie.

 

Wentylacja indywidualna RylkAir z wymiennikiem ciepła skutecznie wentyluje pomieszczenia poprzez właściwą wymianę mas powietrza zużytego i świeżego z zewnątrz. Jednocześnie aparat wymusza wymianę ciepła między przepływającymi strumieniami obu mas powietrza. Latem oznacza to ochładzanie powietrza napływającego z zewnątrz a zimą jego ogrzewanie. W każdym momencie oznacza to dla nas znaczące oszczędności energii potrzebnej zwykle do ogrzewania czy klimatyzowania pomieszczeń.

 

ZOBACZ KORZYŚCI Z WENTYLACJI RylkAir
rylkairWentylacja ma wydajność uzależnioną od ustawienia przełącznika prędkości oraz różnicy ciśnień pomiędzy lokalem a środowiskiem zewnętrznym i wynosi od 20 do 40 m3 na godzinę. Ciągła wentylacja pomieszczeń z wymianą ciepła zapewnia prawidłową ilość dostarczanego tlenu niezbędnego dla życia i dobrego samopoczucia mieszkańców, nie pogarszając przy tym parametrów cieplnych powietrza wewnętrznego. Dodatkowo wentylacja z wymianą ciepła usuwa nadmiar pary wodnej powstającej w budynku zamkniętym i przeciwdziała dzięki temu rozwojowi pleśni i grzybów chorobotwórczych. Urządzenie wymienia ciepło ze skutecznością 80 % zużywając jedynie około 3 W energii elektrycznej. Brak części ruchomych poza wentylatorami oraz brak skomplikowanej automatyki daje pewność, że wentylacja będzie funkcjonowała bezawaryjnie przez wiele lat, czego dowodem jest przedłużony okres gwarancji na 2 lata.

 

Dla zapewnienia koniecznej higieny wentylacji wszystkie przewody i aparaty wentylacyjne muszą być sporadycznie dokładnie oczyszczone z osadów i mikroflory chorobotwórczej, która w nich bytuje. Wentylacja RylkAir jest jedynym aparatem z wymianą ciepła, który może być dokładnie oczyszczony z osadzających się w nim pyłów. Konstrukcja aparatu od początku koncepcji zakładała konieczność dokładnego czyszczenia. Dla wygody użytkownika rekuperator zaprojektowano tak, aby ta niezbędna czynność była tak prosta jak wyjęcie wkładu wymiennika i włożenie go do pralki automatycznej. Krótkie przewody ścienne lub okienne umożliwiają łatwe ich mycie.

 

 

 

 

 

Zapytaj o ten produkt