topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Kalejdoskop Budowlany Nr 2 2005 dr inż Eugeniusz Rylewski

 

Coraz więcej ludzi fascynuje wielka moda na domy pasywne lansowana przez Niemców i przedostająca się powoli do Polski. Dom pasywny to budynek, na ogrzewanie którego na sezon zużywa się mniej niż 15 kWh na m2 powierzchni użytkowej.
Czy można jednak zadowolić się już zupełnie tym wynikiem ?
Po obliczeniu rocznego zapotrzebowania na ciepło w dużym 300 metrowym domu nawet przy zużyciu tylko 15 kWh/m2 na rok globalne zużycie wyniesie 4500 kWh na rok. Dodatkowo liczba ta zależy oczywiście od surowości klimatu i rocznych odchyleń od średniej klimatycznej.

Obecnie obserwowana tendencja budowy domów pasywnych sprowadza się do wprowadzenia do budynków systemów wentylacji z odzyskiem ciepła oraz stosowania coraz lepszych i grubszych warstw izolacji ścian domu. Jako, że straty ciepła przez wentylację w dobrze ocieplonym domu reprezentują pokaźny udział w bilansie ogólnym trudno by było w ogóle wyobrazić sobie dom pasywny bez jakiegokolwiek systemu do odzysku ciepła z wentylacji. Izolowanie domu choć znacząco wpływa na obniżenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło nie może być jednak rozciągane w nieskończoność. Grubość izolacji w technologii muru dwuwarstwowego po osiągnięciu pewnego poziomu jest technicznie i ekonomicznie niewykonalna. Mur trójwarstwowy z kolei również powoduje dodatkowe koszty, które trzeba uwzględniać w bilansie finansowym w porównaniu z osiąganymi oszczędnościami. Na szczęście w otoczeniu mamy okresowo do naszej dyspozycji duże źródło dodatkowej energii ? promieniowanie słoneczne. Gdybyśmy mogli dobrze izolować i jednocześnie pochłaniać promieniowanie słoneczne, w większości sytuacji można by osiągnąć zupełną autonomię energetyczną w budynku. Technologia umożliwiająca nam osiągniecie takiego rezultatu już dzisiaj to panele grzewczo izolacyjne RymSol.

Technologia konstrukcji bryły budynku zapewnia dużą masę termiczną i bezwładność na zmiany temperatur. Szczelne okna i drzwi umożliwiają wymianę powietrza tylko poprzez wymienniki ciepła. Niskoemisyjne szyby oraz wysoka izolacyjność ścian U = 0,15 Wm2K umożliwiają sprowadzenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku do poziomu domu pasywnego. Jako, że w domu tym nie zainstalowano tradycyjnego centralnego sytemu ogrzewania faktyczne koszty inwestycyjne poniesione przez inwestora w tej budowie nie przekroczyły zauważalnie nakładów inwestycyjnych koniecznych do wybudowania domu tradycyjnego. W następnych latach inwestor będzie mógł jednak cieszyć się znaczącymi oszczędnościami w kosztach eksploatacyjnych.