topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Przedsiębiorca Budowlany Nr 10 1998 dr inż. Eugeniusz Rylewski

W pomieszczeniach zamkniętych przeciętnie spędzamy aż 90 % czasu, dlatego ich odpowiednie wentylowanie ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia.

Nawet dobrze przewietrzone pomieszczenie szybko ulega zanieczyszczeniu, ponieważ:
- powietrze, które wydychamy zawiera tlenek i dwutlenek węgla, amoniak, aceton i około 40 innych związków,
- podczas palenia papierosów powstaje ponad 2000 związków chemicznych, w większości lotnych i szkodliwych,
- spalanie gazu ziemnego w kuchenkach i podgrzewaczach wody wyzwala niebezpiecznie duże ilości tlenku, dwutlenku węgla i tlenków azotu,
- materiały budowlane wykorzystane do budowy domu emitują przez wiele lat różnego rodzaju związki chemiczne.

W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost liczby chorób układu oddechowego. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to ok. 2010r. wszyscy ludzie na Ziemi będą alergikami.

CO2 i nie tylko.

 

W dobrze wywietrzonym mieszkaniu jakość powietrza pogarsza się w momencie uruchomienia kuchenki gazowej. Nawet okap czy wyciąg kuchenny nie eliminuje szkodliwych produktów spalania gazu. Część spalin zawsze opuszcza pion kuchenny i szybko rozprzestrzenia się po całym mieszkaniu. Podczas snu człowiek wydycha około 20 litrów CO2 na godzinę i 20 innych toksycznych substancji.
Jeśli okno jest zamknięte, to wszystkie te związki są ponownie wdychane. Dwie osoby śpiące w pomieszczeniu o kubaturze 30 m3 wydychają 40 l CO2 na godzinę. Wywołuje to podwyższenie stężenia CO2 o 1,33 l /m3 na godzinę.
Po ośmiu godzinach snu stężenie CO2 będzie wynosiło 10 l/m3. W rezultacie puls każdego ze śpiących wzrośnie o 20 % a skumulowane we krwi związki toksyczne wywołują uczucie zmęczenia. Zła wentylacja prowadzi, zatem do niedoboru tlenu i nagromadzenia szkodliwych gazów powodujących niedotlenienie, alergie, astmę i inne dolegliwości. Podczas oddychania i prac kuchennych powstają również duże ilości pary wodnej. Niedostateczna wentylacja sprawia, że wzrasta wilgotność powietrza, co także szkodzi zdrowiu. Ponadto po wniknięciu w ściany budynku, wywołuje gwałtowny spadek ich izolacyjności, a co za tym idzie ? straty cieplne. Skuteczność wentylacji naturalnej, która jest głównym sposobem wymiany powietrza w naszych mieszkaniach, zależy od temperatury zewnętrznej. Im jest ona niższa, tym szybsza jest cyrkulacja powietrza. Wentylacja jest zatem najbardziej intensywna zimą, ale otwieranie okien powoduje ogromne straty ciepła. W tej sytuacji korzystne byłoby zainstalowanie aparatu wentylacyjnego, który daje możliwość odzyskiwania dużej ilości ciepła z powietrza wydalanego na zewnątrz, zapewniając przy tym stałe, regulowane natężenie napływu świeżego powietrza. Z olbrzymiej liczby rozwiązań teoretycznych zaledwie kilka doczekało się zastosowania w budownictwie.

Zdrowo i ekonomicznie.

Większość z nich to systemy zcentralizowane, tzn. takie, w których jeden centralny wymiennik ciepła, poprzez specjalne kanały obsługuje wiele pomieszczeń. Ponieważ droga, jaką musi przebyć powietrze wentylacyjne z wymiennika do pomieszczenia docelowego jest długa, wentylatory takie muszą być duże. Znaczna prędkość przesyłania powietrza powoduje duże zawirowania, turbulencje, co wywołuje nieprzyjemny, zimny podmuch u wyloty wentylacyjnego oraz uciążliwy szum. Różna długość kanałów wentylacyjnych doprowadzających powietrze do poszczególnych pomieszczeń oraz różnice ciśnień pomiędzy tymi pomieszczeniami sprawia, że przesyłanie powietrza jest bardzo nierównomierne i zdarza się, że w jednym pomieszczeniu wentylacja jest nadmierna, w innym zaś niedostateczna. Tymczasem w pomieszczeniach rzadziej odwiedzanych zapotrzebowanie na świeże powietrze jest mniejsze i nadmierna wentylacja łączy się jedynie ze stratą ciepła. Kanałów przesyłowych w systemie zcentralizowanym, niestety, najczęściej nie można umyć i po dłuższym czasie ulegają zabrudzeniu. W osadzającym się na ściankach kanałów pyle rozwijają się drobnoustroje, które po przedostaniu się do powietrza wentylacyjnego wywołują różne groźne choroby. Wydaje się więc, że zastosowanie indywidualnych aparatów wentylacyjnych z jak najkrótszą drogą, która musi pokonać powietrze dostające się z zewnątrz do aparatu i z aparatu do pomieszczenia może zapewnić naprawdę higieniczne warunki wentylacji.