topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Budynek mieszkalny pod Wrocławiem wyposażony w panele RymSol.

Dom o powierzchni użytkowej ca 300 m2 przeznaczony na stały pobyt 5 osób. 


Technologia konstrukcji:

Fundamenty ? płyta fundamentowa żelbetowa ułożona na warstwie 20 cm styropianu.
Ściany nośne wykonane z bloczków silikatowych pełnych o grubości 25 cm na cienkowarstwowej zaprawie klejowej izolowane 24 cm warstwą wełny mineralnej.
Ściany działowe wykonane z bloczków silikatowych o grubości 18 cm.
Strop żelbetowy o grubości 15 cm.
Dach o konstrukcji drewnianej z blachą dachówkopodobną ocieplony 30 cm wełny mineralnej.


Wyposażenie techniczne:

Okna szerokie, niskoemisyjne o przenikalności ciepła U = 1,1 W/m2K
Wentylacja mechaniczna indywidualna ? 9 aparatów RylkAir
Panele grzewcze słoneczne RymSol ? 75 m2 elewacji na ścianach wschodniej i południowej.
Kominek z zamknięta komorą spalania do okresowego dogrzewania awaryjnego.Technologia bryły zapewnia dużą masę termiczną i bezwładność na zmiany temperatur. Szczelne okna i drzwi umożliwiają wymianę powietrza tylko poprzez wymienniki ciepła. Niskoemisyjne szyby oraz wysoka izolacyjność ścian U = 0,15 Wm2K umożliwiają sprowadzenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku do poziomu domu pasywnego.