topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Pojawiające się okresowo coraz surowsze wymagania budowlane w stosunku do energooszczędności budynków narzucają przedsiębiorcom aby produkowane przez nich materiały ograniczały coraz bardziej zużycie energii w nowobudowanych strukturach.
Firma Masa Therm śledzi na bieżąco rynek budowlany i rekomenduje najlepsze materiały budowlane niezbędne do osiągnięcia założeń budynku pasywnego.

Materiały budowlane konieczne do zapewnienia odpowiedniej bezwładności i izolacyjności termicznej domu pasywnego to głównie różnego rodzaju izolacje oraz okna z szybami niskoemisyjnymi. Na szczególną uwagę zasługują:

Materiały do ocieplania fundamentów powinny być w dużym stopniu odporne na ścisk oraz penetrację wilgoci. Idealnie nadaje się do tego szkło piankowe.

Do ocieplania ścian północnych stosować można wełnę mineralną, spieniony polistyren lub piankę fenoliczną. Najlepiej użyć materiału oferującego najlepszy stosunek izolacyjności do ceny.

Do izolacji poddasza można w zależności od konstrukcji użyć płyt z wełny mineralnej lub wdmuchiwany granulat izolacyjny.

Okna powinny być wyposażone w szyby niskoemisyjne, obecnie standardem jest współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K. Dla niektórych zastosowań korzystne może być wykorzystanie okien z szybami o niższym współczynniku U. W najbliższym czasie spodziewany jest spadek cen okien izolacyjnych z U = 0,7. Przy zakupie okien superizolacyjnych warto zwrócić uwagę również na stopień przepuszczania promieni słonecznych przez okna. W niektórych przypadkach okna izolowane specjalnymi foliami ograniczają znacznie przepuszczanie energii słonecznej do mieszkania. Zakłada się, że okna z przepuszczalnością rzędu powyżej 50 % są odpowiednie do zastosowania w domu pasywnym.
 
Elementy wykończenia wnętrz. Posadzki, parkiety, wyłożenia podłóg i ścian powinny być w miarę możliwości w ciemnych kolorach aby umożliwić pochłanianie promieniowania słonecznego padającego przez okna.