topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Kolektory słoneczne wodne służące do wspomagania ogrzewania c.w.u. są znane już od wielu lat także na polskim gruncie. Kolektory słoneczne powietrzne nie zyskały sobie jednak dotąd wielkiej popularności z powodu niższej wydajności w pochłanianiu ciepła i problemy z jego przechowywaniem. Z tego powodu tego rodzaju kolektory słoneczne były dotąd wykorzystywane tylko do suszenia ziarna i innych płodów rolnych. Powietrze jednak w porównaniu z wodą nie zamarza w niskich temperaturach i może służyć do transportu ciepła w dużym zakresie temperatur.
Kolektory słoneczne powietrzneTe właśnie zalety powietrza jako medium do transportu ciepła wykorzystują kolektory słoneczne w panelach RymSol.

Absorber umieszczony za warstwą płyty poliwęglanowej zimą jest zaizolowany odpowiednio od utraty ciepła na zewnątrz. Tak zbudowany solar pochłania promieniowanie przenikające do środka i zamienia je w ciepło nagrzewając otaczające absorber powietrze. Powietrze ogrzane w kanałach kolektora zmniejsza swoja gęstość i zaczyna migrować do góry pod wpływem konwekcji. Powietrze chłodniejsze z drugiej części panelu zaczyna opadać i następuje samoczynna cyrkulacja powietrza i transport ciepła. W ciągu nocy z powodu niższej temperatury absorbera następuje rozwarstwienie i unieruchomienie warstw powietrza w przewodach. Stratyfikacja powietrza w kanałach modułu zapewnia dodatkową izolacyjność masy izolatora ? powietrza. Solar oddaje więc dużą cześć zaabsorbowanego ciepła do ściany a w ciągu nocy doskonale ją izoluje. Dzięki temu moduły działają i są sterowane samoistnie do optymalnego poboru energii słonecznej i izolacji nocą bez udziału dodatkowej energii z zewnątrz.

 

 


Dane techniczne oraz warunki stosowania w dziale

Słoneczne panele grzewcze.

Przykład reazlizacji budynku z panelami RymSol opisano na stronie - Realizacja

Dodatkowe informacje i bilanse w artykułach dr inż. E. Rylewskiego:

- Najpowszechniejsze kolektory słoneczne - nasze okna

- Nowe kolektory słoneczne - nasze ściany

Zobacz naszą fakturę za energię - FAKTURA