topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Panele RymSol są specjalnym rodzajem izolacji termicznej posiadającym możliwość pochłaniania promieniowania słonecznego i oddawania go do muru w postaci ciepła. Łączą one w sobie zalety estetycznego wyglądu i niskiej ceny oraz wyjątkowo dobrych właściwości izolacyjnych U = 0,2 W/m2K i stosunkowo dużej penetracji słonecznej. Jednoczesne pochłanianie i izolowanie daje panelom możliwość kumulowania ciepła w murze i dzięki temu działają one jak wentyl termiczny, spełniający swoje zadanie nawet w najsurowszych klimatach.

 

słoneczne panele grzewczeInstalacja paneli nie wymaga zastosowania żadnych mediów do transportu ciepła jak np. woda czy niezamarzające mieszanki. Panele montuje się bezpośrednio na masywnej ścianie południowej lub/i południowo- zachodniej lub/i południowo wschodniej. Moduły RymSol skonstruowane są z materiałów niepalnych lub samo-gasnących, więc zapewniają bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W lecie panele zakryte są żaluzją odbijającą promieniowanie słoneczne i dzięki temu pochłaniają minimalne ilości ciepła.

 

 

 

Warunki stosowania i efektywność.

 

Zasada działania funkcji grzewczej paneli RymSol, polegająca na możliwie stałym utrzymywaniu ciepłego powietrza przy ścianie budynku, wymaga ich zastosowania na masywnych ścianach z materiału nieizolacyjnego, mającego możliwości akumulacji ciepła. Wówczas ściany spełniają funkcję magazynu ciepła i ściennego ogrzewania pomieszczeń. Zastosowanie paneli RymSol na ścianach wykonanych z materiałów izolacyjnych np. beton komórkowy jest niewskazane, jako że transport ciepła do wewnątrz budynku byłby znacznie ograniczony.
Ilość pochłanianego przez panele ciepła zależy od natężenia nasłonecznienia w danym regionie geograficznym jednak może przewyższać w Polsce nawet 300 W/m2, co przy stratach nocą około 0,2 W/m2 daje bardzo interesujący bilans energetyczny. Całkowita spodziewana wartość aportów ciepła dla konkretnego budynku wymaga wykonania bilansu energetycznego z uwzględnieniem parametrów ściany, orientacji i lokalizacji geograficznej oraz powierzchni zastosowania.