topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Technologia

Pojawiające się okresowo coraz surowsze wymagania budowlane w stosunku do energooszczędności budynków narzucają przedsiębiorcom aby produkowane przez nich materiały ograniczały coraz bardziej zużycie energii w nowobudowanych strukturach.
Firma Masa Therm śledzi na bieżąco rynek budowlany i rekomenduje najlepsze materiały budowlane niezbędne do osiągnięcia założeń budynku pasywnego.

Rekuperatory RylkAir a wentylacja grawitacyjna  

W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej rekuperator RylkAir umożliwia pełne wykorzystanie zysków energetycznych wewnętrznych i słonecznych. Ciepło z promieniowania słonecznego przechodzącego przez okna zaabsorbowane w mieszkaniu oraz zyski ciepła pochodzące od działalności ludzi i sprzętu domowego nie ulatniają się bezpośrednio do komina wentylacyjnego.

Wobec rosnących cen nośników energii i świadomości proekologicznej naukowcy od wielu lat poszukiwali systemu fasadowego umożliwiającego albo minimalizowanie strat ciepła przez ściany zimą albo maksymalizowanie zysków ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego. W ten sposób narodziły się rodziny superizolacji oraz tzw. izolacji transparentnych pochłaniających promieniowanie słoneczne. Niestety sama wełna mineralna czy styropian choć doskonale izolują dom w nocy to nie umożliwiają jednak na żadną penetrację ciepła słonecznego do ścian budynku w ciągu dnia.

 

 

 

Kolektory słoneczne wodne służące do wspomagania ogrzewania c.w.u. są znane już od wielu lat także na polskim gruncie. Kolektory słoneczne powietrzne nie zyskały sobie jednak dotąd wielkiej popularności z powodu niższej wydajności w pochłanianiu ciepła i problemy z jego przechowywaniem. Z tego powodu tego rodzaju kolektory słoneczne były dotąd wykorzystywane tylko do suszenia ziarna i innych płodów rolnych. Powietrze jednak w porównaniu z wodą nie zamarza w niskich temperaturach i może służyć do transportu ciepła w dużym zakresie temperatur.

 

Zimą grzeje, latem chłodzi - chroni zdrowie.

 

 

Wentylacja indywidualna RylkAir z wymiennikiem ciepła skutecznie wentyluje pomieszczenia poprzez właściwą wymianę mas powietrza zużytego i świeżego z zewnątrz. Jednocześnie aparat wymusza wymianę ciepła między przepływającymi strumieniami obu mas powietrza. Latem oznacza to ochładzanie powietrza napływającego z zewnątrz a zimą jego ogrzewanie. W każdym momencie oznacza to dla nas znaczące oszczędności energii potrzebnej zwykle do ogrzewania czy klimatyzowania pomieszczeń.

 

Panele RymSol są specjalnym rodzajem izolacji termicznej posiadającym możliwość pochłaniania promieniowania słonecznego i oddawania go do muru w postaci ciepła. Łączą one w sobie zalety estetycznego wyglądu i niskiej ceny oraz wyjątkowo dobrych właściwości izolacyjnych U = 0,2 W/m2K i stosunkowo dużej penetracji słonecznej. Jednoczesne pochłanianie i izolowanie daje panelom możliwość kumulowania ciepła w murze i dzięki temu działają one jak wentyl termiczny, spełniający swoje zadanie nawet w najsurowszych klimatach.