topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

 

Czy dom pasywny z technologiami firmy Masa Therm jest dużo droższy od tradycyjnego ?
Dom pasywny w swojej definicji zakłada brak standardowego systemu centralnego ogrzewania. Wydatki ponoszone zwykle na instalacje kotła, grzejników, przyłącza gazowego są wyeliminowane. W takim przypadku dodatkowy koszt związany z instalacją paneli grzewczych RymSol oraz wentylacji z odzyskiem ciepła RylkAir jest minimalny. W większości nowych domów ten naddatek inwestycyjny powinien zwrócić się w ciągu 1-2 lat od uruchomienia systemu.

 

Czy w przypadku bezsłonecznej zimy nie będzie w domu za zimno ?
Jednym z istotnych elementów technologii domu pasywnego jest bezwładność termiczna. Masywny dobrze zaizolowany budynek tak jak średniowieczne budowle o grubych murach bardzo powoli ogrzewa się latem i schładza zimą. Ta zakumulowana energia w bryle domu wystarcza zwykle na wiele bezsłonecznych, umiarkowanie zimnych dni. W przypadku silnych mrozów kiedy budynek traci najwięcej ciepła w polskich warunkach klimatycznych występują zwykle również wyże atmosferyczne z ogromną ilością dostępnego promieniowania słonecznego. W istocie w przeciwieństwie do tego czego można by było się spodziewać takie warunki pogodowe są o wiele korzystniejsze dla paneli RymSol.

Gdzie w budynku należy przewidzieć przejścia kanałów rozprowadzających powietrze ?
Urządzenie do wentylacji pomieszczeń RylkAir jest systemem indywidualnym. W odróżnieniu od systemów z jednym rekuperatorem i siecią kanałów, indywidualny aparat RylkAir podłączony jest do środowiska zewnętrznego bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną, na której jest montowany. Tylko urządzenia o krótkiej drodze wentylacyjnej albo z kanałami otwieranymi do okresowego czyszczenia dają pełną gwarancję higienicznej eksploatacji jak wymagają tego przepisy obowiązujące w Polsce.
Oprócz ewidentnej korzyści zdrowotnej takiego rozwiązania jest ono również oczywiście znacznie tańsze gdyż samo wybudowanie kanałów wentylacyjnych w domu kosztuje zwykle około 50 - 60 % systemu.

Jakie warunki spełniać powinien budynek aby można było zastosować w nim panele grzewcze RymSol ?
Istotne jest, aby konstrukcja tzw. domu pasywnego uwzględniała pewne elementy już na etapie projektowania architektonicznego. W szczególności na uwagę zasługuje zwarta bryła budynku, oszklenia w odpowiednim stosunku umieszczone raczej na stronach południowych, dobra izolacja ścian poniżej 0,2 W/m2K, wentylacja z odzyskiem ciepła i inne.
W celu zastosowania paneli słonecznych RymSol wymagane aby ściana południowa dość dobrze przepuszczała ciepło, była masywna i miała możliwość akumulacji ciepła.

Ile m2 paneli potrzeba będzie do ogrzania mojego domu ?
W domu tradycyjnym do prawidłowego zwymiarowania instalacji grzewczej wymagane jest obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło. W budynku pasywnym również należy wykonać taką analizę do przybliżonego szacunku ilości paneli RymSol koniecznej do zastosowania. Analizy takie oparte na audycie energetycznym firma Masa Therm wykonuje bezpłatnie. W większości przypadków można będzie również wykonać analizę opłacalności.