Main_final

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Audyt energetyczny ma na celu ustalenie możliwości ograniczenia zużycia energii w budynku. Działanie to jest zwykle wstępem do przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Audyt energetyczny na etapie projektowym ma za zadanie minimalizację zapotrzebowania na energię w budynku konstruowanym.
Firma Masa Therm wykonuje audyty energetyczne budynków celem demonstracji możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w przypadku wykorzystania technologii domu pasywnego RymSol i RylkAir. W takim przypadku audyt przeprowadzany jest bezpłatnie.

Na podstawie wykonanego audytu firma Masa Therm może we współpracy z autorem projektu architektonicznego zaproponować konkretne, praktyczne rozwiązania technologiczne, które umożliwią najbardziej efektywne wykorzystanie energii w danym budynku. Wiele drobnych zmian architektonicznych jak np. odpowiednie rozmieszczenie oszkleń oraz orientacji geograficznej budynku nie szkodząc funkcjonalności budynku może przynieść wymierne efekty w postaci dużego ograniczenia zużycia energii.

Audyty energetyczne proponowane przez naszą firmę mają na celu faktyczny zysk finansowy a nie tylko obniżanie zużycia energii za wszelką cenę. Proponowane przez nas rozwiązania charakteryzują się prostym czasem zwrotu z inwestycji rzędu od 2 do 7 lat maksimum. W razie potrzeby udzielamy pomocy merytorycznej do opracowania wniosków do funduszy ochrony środowiska , Ekofunduszu i innych.

Zapraszamy do kontaktu.