Main_final

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Czy budynki pasywne mogą być określane mianem dobra architektura ?

Architektura i budownictwo należą od wielu lat do najbardziej konserwatywnych dziedzin życia gospodarczego. Nowoczesna architektura kojarzy się nam raczej z udziwnieniem formy budynku niż ze stosowaniem nowych technologii budowlanych.
Architektura budynku pasywnego w tym rozumieniu nie uchodzi raczej za nowoczesną. Zwarta bryła budynku, brak energochłonnych wystających z bryły elementów, mało skomplikowane dachy nie wywołują skojarzeń z nowoczesnością.

 

Architektura słoneczna posiada jednak wiele zalet dostrzeganych coraz częściej przez inwestorów. Drastyczne obniżenie kosztów eksploatacji budynku i zmniejszenie obciążenia środowiska emisjami spalin skłaniają architektów do eksperymentowania nad formą w nowym nieznanym dotąd kierunku. Aby sprostać temu wyzwaniu należy zwrócić szczególną uwagę na kilka istotnych elementów konstrukcyjnych. Wśród nich najważniejsze to:

1. Bryła budynku powinna być zwarta i umożliwiać jak najlepszą penetrację dla promieni słonecznych. Budynki piętrowe są w tym względzie lepsze od parterowych. Powinno się rozważyć również przestrzenie buforowe np. garaż gdzie wymagany poziom temperatury może być niższy.

2. Promieniowanie słoneczne powinno mieć dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których często przebywają ludzie. Zakumulowane w ścianach ciepło powinno mieć możliwość penetracji przez promieniowanie do pozostałych ścian budynku.

3. Ściany z ekspozycją w kierunkach wschodnio-południowym, południowym i zachodnio-południowym powinny być w miarę możliwości długie i posiadać dużą masę termiczną. Konstrukcja ściany powinna umożliwiać akumulację i transmisję ciepła do środka budynku. Ściany takie powinno się wyposażyć w panele słoneczne RymSol. Pozostałe ściany również powinny być dość masywne aby zapewnić całemu budynkowi odpowiednią bezwładność termiczną. Ściany te powinny być bardzo dobrze ocieplone najlepiej do wartości U < 0,15 W/m2K.

4. Fundamenty oraz dach powinny mieć porównywalny współczynnik przenikania ciepła do ścian

5. Ramy niskoemisyjnych okien powinny być ocieplone z zewnątrz celem ograniczenia strat i zwiększenia penetracji promieniowania słonecznego przez okna