Main_final

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Obserwowane obecnie narastające napięcie geopolityczne odbija się szczególnie ostro na rynku paliw kopalnych. W rezultacie energia pozyskana z tych paliw staje się coraz droższa. Prognozowane w Polsce wyrównanie cen energii do poziomu UE powoduje duże obawy społeczne co do przyszłego obciążenia jakie energia będzie wywierała na nasze budżety domowe. Do łask wkrada się coraz śmielej energia dostępna niezależnie od woli obcych państw eksporterów i zawirowań na światowych rynkach.
Taką niezależność i korzyść ekonomiczną daje energia odnawialna.

Pojęcie energia odnawialna obejmuje wiele źródeł energii. Zwyczajowo zaliczana jest do tej grupy energia pochodzącą ze słońca: promieniowanie bezpośrednie, siła wiatru, energia spadku wody, bio energie, np. drewno. Innym przykładem energii odnawialnej raczej niedocenianej jest energia związana z wentylacją pomieszczeń zwana niekiedy odpadową. Zastosowanie dobrze zaprojektowanego wymiennika ciepła umożliwia ogrzanie powietrza wchodzącego do pomieszczenia przez zużyte powietrze wydalane z pomieszczenia.
W ten sposób mogą zostać wyprodukowane ogromne ilości energii, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki higieniczne mieszkańcom.

 


W ogólnym bilansie energetycznym Polski, udział jaki ma energia odnawialna jest przeraźliwie niski ? wynosi niecałe 5%. Choć Polska zobowiązana jest wspierać wdrażanie inwestycji w odnawialne źródła energii na mocy postanowień unijnych i protokołu z Kyoto to jednak jak dotąd nie obserwuje się znaczących postępów w tworzeniu instrumentów pomocowych.

 

energia odnawialna - Masatherm

Choć korzystanie z dobrodziejstw jakie daje nam energia odnawialna jest w zasadzie nieograniczone i nieodpłatne, to jednak koszt urządzeń do wykorzystywania tej energii jest często bardzo wysoki. W ostatecznym rozrachunku podwyższa to oczywiście koszt uzyskanej w ten sposób energii. Największym problemem, z jakim borykają się twórcy urządzeń produkujących energię alternatywną jest niekorzystny stosunek ich kosztu do wydajności. Dodatkowo, z uwagi na skalę popytu, produkcja jest zbyt mała, aby można nawet było myśleć o optymalizacji kosztów. W rezultacie, cena jaką ma energia odnawialna jest wyższa od ceny energii uzyskiwanej w sposób konwencjonalny. 

Mankamentów tych nie posiadają jednak urządzenia oferowane przez firmę Masa Therm. Przy zastosowaniu całego systemu RymSol ? RylkAir osiągane oszczędności są tak duże, że istnieje możliwość wyeliminowania dużej części kosztów stałych zwykle występujących w tradycyjnych budynkach. Poprzez eliminację systemu grzewczego na paliwa konwencjonalne dodatkowy nakład inwestycyjny jest minimalny i zwraca się bardzo szybko z osiąganych oszczędności eksploatacyjnych. Urządzenia RymSol ? RylkAir nie wspomagają systemu grzewczego w Państwa domu. To rozwiązanie faktycznie zastępuje taki system !