Main_final

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Projekty domów pasywnych kontra projekty domów tradycyjnych. Niższe zużycie energii to nie jedyna przewaga domu pasywnego.

 

Pojęcie dom pasywny propagowane silnie przez naszych zachodnich sąsiadów oznacza budynek zużywający nie więcej niż 15 kWh energii na ogrzewanie na m2 powierzchni na sezon.
Choć energochłonność domów tradycyjnych jest kilkakrotnie wyższa wyniki zużycia energii według standardu domów pasywnych można obecnie osiągnąć przy porównywalnym nakładzie inwestycyjnym.

 

 

Wykorzystanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego i zużytej ciepłej wody oraz pozyskanie dostępnej energii słonecznej wystarczy do zapewnienia prawie całkowitej niezależności energetycznej. Energia odnawialna pozyskana w ten sposób jest w 100 % zielona i darmowa.


bilenergGrafika z bilansem domu pasywnego prezentuje główne kategorie strat ciepła w budynku i różnice jakie w tych kategoriach prezentują domy standardowe i domy pasywne - passive house. Projekty domów pasywnych zakładają od początku niskie zapotrzebowanie sezonowe na energię.

 

Wykorzystanie dostępnej energii słonecznej zapewnia średni zysk energetyczny rzędu 6 MWh na rok. Stosowanie wentylacji z odzyskiem - rekuperacją ciepła redukuje straty ciepła o 70 % i dzięki temu zapewnia zysk bezpośredni rzędu 4 MWh na rok. Dodatkowo dzięki wymianie ciepła w budynku pozostaje 100 % zysków wewnętrznych i słonecznych pozyskanych przez okna. Zysk całkowity zwiększony jest o 1,5 MWh na rok przez zatrzymane ciepło słoneczne pozyskane przez okna i 3 MWh przez zatrzymane zyski wewnętrzne. Odzysk ciepła z wody użytkowej oraz jej podgrzewanie słoneczne może przynieść dodatkowe 5,5 MWh zysków energetycznych rocznie. Oszczędności całkowite dla domów o powierzchni 120 metrów kw wyniosą ponad 21MWh rocznie.

Dla udowodnienia wykonalności tej idei, zbudowano w Warszawie budynek demonstracyjny, który jest namacalnym przykładem jak doskonale w naszych warunkach sprawdzają się takie projekty.

 

Budynek jest tradycyjnym bliźniakiem dwumieszkaniowym o całkowitej powierzchni 250 m2. W każdej części wydzielone są cztery pokoje, dwie łazienki i garaż. Forma budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby ukazać, że może on być wycinkiem większej całości ? domów wielorodzinnych. W ten sposób chciano przedstawić wykonalność pomysłu, nie tylko dla domów jednorodzinnych, ale także dla domów wielorodzinnych.

 

Projekty domów bez ogrzewania wymagają pewnej dyscypliny architektonicznej. Budynki powinny mieć przede wszystkim korzystną orientację wobec słońca i dlatego konieczne jest, aby dom swoją długością skierowany był jak to tylko możliwe najbardziej w stronę południową.
Budynek przy ul. Czereśniowej oprócz tego, że skierowany jest swoją długością w stronę południową i, że ma formę demonstrującą to, że może być modułem większej całości nie różni się specjalnie od tradycyjnych domów jednorodzinnych. Na wszystkich ścianach oprócz południowej zastosowano 15 cm warstwę spienionego polistyrenu przytwierdzonego metodą lekką. Ściana południowa wykonana jest z bloczków betonowych zalanych betonem w celu uzyskania odpowiedniej masy do akumulacji ciepła. Konstrukcyjnie budynek nie odbiega domów tradycyjnych, a efekt termiczny zapewnia wyposażenie, które można zainstalować także w istniejących budynkach. Właściwości termiczne budynku obliczane były dla obecności rodziny czteroosobowej, a z uwagi na to, że budynek spełnia głównie rolę biurową w czasie zimy zastosowano symulacyjne ogrzewanie elektryczne o mocy 480 W.

 

Budynek demonstracyjny zbudowany przez firmę Masa ? Therm Polska w Warszawie jest przekonywującym dowodem tezy, iż projekty domów bez ogrzewania są nie tylko możliwe, ale także wykonanie takich domów nie musi wcale odbiegać cenowo od zwyczajnych domów z tradycyjnym systemem grzewczym.