Main_final

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

?Dom pasywny? ? stosunkowo nowa nazwa w terminologii budowlanej może się kojarzyć z czymś negatywnym ? tak jak ? aktywny? kojarzy się z pozytywnym. Nazwa ta jednak przeciwstawia się tylko znaczeniowo stosowaniu aktywnego, konwencjonalnego, systemu ogrzewania opartego na spalaniu paliw nieodnawialnych. W definicji proponowanej przez instytuty niemieckie dom pasywny to taki budynek, który dla zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców nie zużywa więcej niż 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni użytkowej. Siłą rzeczy taki dom nie może być wyposażony w centralny system ogrzewania spalinowego.

 

Aby zbudować dom pasywny w polskich warunkach klimatycznych należy na etapie projektowania przewidzieć dwa tory działania. Po pierwsze zastosowanie nowoczesnych technik ograniczania utraty ciepła z wnętrza budynku. W tym zakresie należy przewidzieć bardzo dobrą izolację ścian, okna niskoemisyjne, eliminację mostków termicznych jak np. balkon o podstawie wmurowanej w ścianę budynku.

Jednym z elementów, bez którego nie można ograniczyć strat ciepła do niezbędnego minimum jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Jej zastosowanie z uwagi na duży stosunek jaki straty wentylacyjne reprezentują w ogólnym bilansie domu jest absolutnie konieczne.
 

bilenerg
W drugim kroku należy przewidzieć możliwości pozyskiwania energii słonecznej z zewnątrz. Cel ten osiąga się poprzez właściwe usytuowanie budynku względem stron świata, odpowiedni dobór rozmiaru i rodzaju oszklenia oraz należyte rozmieszczenie pomieszczeń budynku w stosunku do wymaganej temperatury dla ich funkcji. Zastosowanie słonecznych paneli grzewczych RymSol na masywnych ścianach południowych zapewni dodatkowe 150 kWh energii cieplnej na m2 powierzchni ściany na sezon.
Dom zaprojektowany zgodnie z tymi zasadami będzie miał bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. W ekstremalnych warunkach pogodowych tj. przy niskiej temperaturze zewnętrznej i wobec braku dostępnego promieniowania słonecznego dogrzanie takiego domu przy pomocy np. kominka czy ogrzewacza elektrycznego będzie wymagało dostarczenia bardzo małej ilości energii. W rezultacie dom pasywny jest znacznie tańszy w eksploatacji niż dom z tradycyjnym systemem ogrzewania. Szacuje się, że dla większości przypadków bieżący koszt ogrzewania domu pasywnego będzie niższy o około 90 %.