topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

wyroznienieXVII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe” EKOMILITARIS 2003

Firma Masa Therm zdobyła we wrześniu 2003 wyróżnienie za wysoką jakość działalności, aktywny udział w konferencji oraz prezentację swoich możliwości techniczno-wykonawczych w zakresie energii odnawialnej będącej przyszłością nowoczesnego budownictwa i mieszkalnictwa.