topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Spółdzielnie mieszkaniowe borykające się z problemami nadmiernego zużycia energii cieplnej w swoich zasobach mieszkaniowych rozważają często restrukturyzację dostaw ciepła do budynków z nadzieją na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Często jednak przed podjęciem drastycznych kroków odcięcia od sieci warto najpierw rozważyć zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach. Do osiągnięcia tego celu stosowane są zwykle znane choć mało efektywne metody minimalnego ocieplenia ścian czy uszczelnienia okien. 

Kroki te choć w większości przypadków w pewnym stopniu ograniczają zużycie ciepła to jednocześnie mogą prowadzić do pogorszenia się warunków bytowych lokatorów. Minimalizowanie strat ciepła poprzez ograniczanie wentylacji prowadzi zawsze do podwyższenia się poziomu wilgotności w budynku i szkodliwego oddziaływania na zdrowie mieszkańców. Jedynym skutecznym i dopuszczalnym z punktu widzenia higieny mieszkania sposobem na ograniczenie strat ciepła związanych z wentylacją jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.


Zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła RylkAir w budynkach z nowymi szczelnymi oknami umożliwia dalsze obniżenie konsumpcji energii nawet o 50 %. Oszczędności powstałe w ten sposób kumulują się z osiągniętymi oszczędnościami z klasycznej termomodernizacji redukując jednak znacząco problem higieniczny braku wentylacji.
Zapraszamy spółdzielnie mieszkaniowe dotknięte problemem ponadnormatywnego zużycia energii cieplnej do kontaktu z nami. Na podstawie audytu energetycznego i analizy technicznej budynków dobieramy najkorzystniejsze finansowo i zdrowotnie rozwiązania z zastosowaniem nie tylko naszych technologii.


Wstępne konsultacje techniczne wykonujemy bezpłatnie