topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Wspólnota mieszkaniowa powstaje zwykle w celu zaprowadzenia rozsądnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi jej członków. Rozsądna gospodarka obejmuje nieodzownie wszystkie aspekty zużycia energii w budynkach jako, że zużycie to reprezentuje znaczący udział w kosztach ogólnych użytkowania mieszkań. Firma Masa Therm oferuje wszechstronną pomoc w działaniach mających na celu redukcję zużycia energii do ogrzewania budynków. Obniżenie energochłonności nawet istniejących budynków może z pomocą dotacji w postaci tzw. premii termomodernizacyjnej okazać się zyskowne już w bardzo krótkim okresie czasu od inwestycji.

Technologie firmy Masa Therm nawet bez ww. premii oferują całkowity czas zwrotu inwestycji w granicach 2-7 lat w zależności od uwarunkowań stanu obecnego budynku. Często samo wykorzystanie wentylacji z odzyskiem ciepła RylkAir umożliwia obniżenie konsumpcji energii nawet o 50 %

Dodatkowo w budynkach mieszkalnych, w których zainstalowano nowe szczelne okna wentylacja mechaniczna może okazać się konieczna dla zapewnienia należytego komfortu i poziomu higienicznego dla mieszkańców. W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania podwójnej korzyści: obniżenia zużycia energii i polepszenia warunków bytowych członków wspólnoty.

Zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane przeprowadzeniem termomodernizacji do kontaktu z nami.
Na podstawie audytu energetycznego dobieramy najkorzystniejsze finansowo i zdrowotnie rozwiązania z zastosowaniem nie tylko naszych technologii.

 
Wstępne konsultacje techniczne wykonujemy bezpłatnie.