topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Wprowadzenie nowej technologii przez dewelopera do powstających budynków wiąże się zwykle ze znaczącym wzrostem nakładów na inwestycję. Powstaje pytanie czy funkcjonalność tej nowej technologii będzie na tyle istotna dla klienta ostatecznego aby był on w stanie zapłacić nieuniknioną nadwyżkę w cenie na bardzo konkurencyjnym rynku.


W wyniku eliminacji inwestycji w tradycyjny system ogrzewania technologie budynku pasywnego oferowane przez firmę Masa Therm w ostatecznym rozrachunku inwestycji okazują się porównywalne w nakładach do tych ponoszonych przez dewelopera obecnie. Korzyść osiągana przez klienta ostatecznego jest natomiast znacząca w porównaniu do użytkowników systemów ogrzewania tradycyjnego. Istotna obniżka kosztów eksploatacyjnych lokalu będzie na pewno postrzegana przez klienta jako wielki atut mieszkania co przełożyć się może na przewagę konkurencyjną dewelopera na rynku mieszkaniowym.

Technologie firmy Masa Therm sprawdzają się równie dobrze w budynkach indywidualnych jak i zbiorowych. W dużych budynkach wielomieszkaniowych utrzymanie komfortu termicznego bez centralnego ogrzewania jest w istocie dużo łatwiejsze do osiągnięcia. Mniejszy stosunek powierzchni ścian szczytowych do kubatury całkowitej budynku pozwala na minimalizację start przez szkielet budynku. Do całkowitej autonomii cieplnej wystarczy proporcjonalnie mniej paneli grzewczych RymSol niż w przypadku budynku jednorodzinnego.