topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Obniżenie energochłonności istniejących budynków czyli tzw. termomodernizacja staje się wobec stale rosnących cen energii już nie tylko kaprysem wymagających inwestorów, ale w wielu przypadkach absolutną koniecznością. Termomodernizacja nie ogranicza się tylko do ocieplenia ścian czy wymiany okien choć te właśnie działania mają najczęściej miejsce. Dobrze przeprowadzona termomodernizacja powinna obejmować wszystkie kategorie strat cieplnych budynku jeśli to możliwe. W szczególności należałoby zwrócić uwagę na rozwiązania odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego. Ta właśnie kategoria po ociepleniu ścian i wymianie okien staje się głównym źródłem strat cieplnych budynku.

 

Obecnie termomodernizacja może być wspierana dotacją w postaci tzw. premii termomodernizacyjnej. Założenia programu obejmują między innymi zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w ciągu co najmniej 10 lat.

Technologie firmy Masa Therm nawet bez ww. premii oferują czas zwrotu w granicach 2-7 lat w zależności od uwarunkowań stanu obecnego budynku. Często samo wykorzystanie wentylacji z odzyskiem ciepła RylkAir umożliwia obniżenie konsumpcji energii w ocieplonych już budynkach nawet o 50 %.
 

Przy założeniu, że kredytem na modernizację można finansować do 80 % inwestycji i że bezzwrotna premia wynosi 25 % wartości kredytu, można osiągnąć o 20 % krótszy czas zwrotu na środkach własnych.