topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

Współpraca

Rozwiązania typu passive house zdobywają na świecie coraz większe uznanie i wkrótce staną się w wielu krajach wymaganym przez prawo standardem budowlanym. Troska o minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych budynku w fazie użytkowania musi ujawnić się już na etapie projektowania architektonicznego w postaci doboru odpowiedniej orientacji geograficznej, proporcji przeszkleń, formy bryły i konstrukcji ścian budynku.

Spółdzielnie mieszkaniowe borykające się z problemami nadmiernego zużycia energii cieplnej w swoich zasobach mieszkaniowych rozważają często restrukturyzację dostaw ciepła do budynków z nadzieją na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Często jednak przed podjęciem drastycznych kroków odcięcia od sieci warto najpierw rozważyć zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynkach. Do osiągnięcia tego celu stosowane są zwykle znane choć mało efektywne metody minimalnego ocieplenia ścian czy uszczelnienia okien. 

Wspólnota mieszkaniowa powstaje zwykle w celu zaprowadzenia rozsądnej gospodarki zasobami mieszkaniowymi jej członków. Rozsądna gospodarka obejmuje nieodzownie wszystkie aspekty zużycia energii w budynkach jako, że zużycie to reprezentuje znaczący udział w kosztach ogólnych użytkowania mieszkań. Firma Masa Therm oferuje wszechstronną pomoc w działaniach mających na celu redukcję zużycia energii do ogrzewania budynków. Obniżenie energochłonności nawet istniejących budynków może z pomocą dotacji w postaci tzw. premii termomodernizacyjnej okazać się zyskowne już w bardzo krótkim okresie czasu od inwestycji.

Wprowadzenie nowej technologii przez dewelopera do powstających budynków wiąże się zwykle ze znaczącym wzrostem nakładów na inwestycję. Powstaje pytanie czy funkcjonalność tej nowej technologii będzie na tyle istotna dla klienta ostatecznego aby był on w stanie zapłacić nieuniknioną nadwyżkę w cenie na bardzo konkurencyjnym rynku.

Obniżenie energochłonności istniejących budynków czyli tzw. termomodernizacja staje się wobec stale rosnących cen energii już nie tylko kaprysem wymagających inwestorów, ale w wielu przypadkach absolutną koniecznością. Termomodernizacja nie ogranicza się tylko do ocieplenia ścian czy wymiany okien choć te właśnie działania mają najczęściej miejsce. Dobrze przeprowadzona termomodernizacja powinna obejmować wszystkie kategorie strat cieplnych budynku jeśli to możliwe. W szczególności należałoby zwrócić uwagę na rozwiązania odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego. Ta właśnie kategoria po ociepleniu ścian i wymianie okien staje się głównym źródłem strat cieplnych budynku.