topnew

BUDOWNICTWO
ZEROENERGETYCZNE

TECHNOLOGIE DOSTĘPNE I ZDROWE

W czerwcu 2010, z myślą o pomocy powodzianom, uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach "Budownictwo, Dom i Ekologia" w Puławach. Odwiedziliśmy tereny dotknięte powodzią w gm. Janowiec, Wilków, Kazimierz Dolny, Puławy. 

W domu jednorodzinnym w Janowcu zainstalowaliśmy nieodpłatnie 3 aparaty wentylacyjne RylkAir do osuszania budynku. Uczestniczyliśmy także w zorganizowanych przez lokalne władze oraz kierownictwo targów wyjazdach w tereny pozalewowe w celu szerzenia wiedzy na temat Energooszczędnego Osuszania Budynków.